خدمات ما :

فعالیت شرکت خدمات انرژی یلدای سهند …

  • برنامه ریزی و مطالعات انرژی
  • اجرای راهکارهای صرفه جوئی انرژی
  • تامین ، تجهیز ، نگهداری و مدیریت پروژه
  • ممیزی و مدیریت انرژی در ساختمان و صنعت
  • فراهم ساختن اخذ استاندارد های  مدیریت انرژی
  • طراحی و ارائه راهکارهای بهینه سازی مصرف انرژی
  • مشاوره ، طراحی ونصب و راه اندازی سیستم های خورشیدی و بادی