گرم کردن واحد های مسکونی با گرمای بدن انسان

سال گذشته میلادی در چند شهر بزرگ دنیا پروژه برداشت گرما از سیستم های وسیع متروها آغاز شد. به غیر از گرمایی که توسط قطارها تولید می شود، روزانه میلیون ها مسافر در این فضای سربسته در رفت و آمد هستند و این خود گرمای زیادی ایجاد می کند. گرمای تولید شده را می توان به برق مصرفی خانه ها، آپارتمان ها و واحدهای تجاری تبدیل کرد.

سال گذشته حدود ۵۰۰ خانه در لندن  به این روش از الکتریسیته استفاده کردند. همچنین در سوئد دفاتر تجاری که روبروی ایستگاه های مترو هستند و البته بلوک های مسکونی در پاریس همگی با استفاده از گرمای انسانی بخشی از برق مورد نیاز خود را تامین می کنند. پیش بینی می شود استفاده از این روش برای واحدهای مسکونی در آینده رشد بیشتری داشته باشد.

باتری های خاکی بهترین گزینه برای کشور های آفریقایی

دانشمندان دانشگاه هاروارد یک باتری ساخته اند که به وسیله خاک شارژ می شود. به طور مثال کشورهای آفریقایی به وسیله چنین پروژه ای می توانند الکتریسیته تولید کنند. در حقیقت باتری « سلول میکروبی» یک مخزن ذخیره انرژی است که به ساکنان کشورهایی که در آنها شبکه های تولید و توزیع برق وجود ندارد، کمک می کند.

در هرحال این باتری ها بسیار کم هزینه هستند. باتری های خاکی برخلاف باتری های موبایل و دستگاه های معمولی درون یک سطل پنج لیتری آب شور ساخته می شوند که یک پارچه گرافیتی آندی، یک تور فلزی کاتدی، گل و لایه ای از شن در آن قرار داده شده تا به عنوان یون در محلول الکترولیت نمکی عمل کند.