افتتاح پروژه های خورشیدی امامزادگان

افتتاح پروژه های خورشیدی امامزادگان

در تاریخ ۳۰ مهرماه ۱۳۹۹

۱٫پروژه ی ۳۰ کیلووات امام زاده طاهر(ع)

۲٫پروژه ی ۱۵ کیلووات امام زاده قاسم(ع)

۳٫پروژه ی ۱۵ کیلووات امام زاده عبدالله(ع)

۴٫پروژه ی ۲۵ کیلووات امام زاده محمد(ع)