تیم ما.

تخصص اعضای هیئت مدیره :

30

تعداد شرکت های همکار

5

تعداد پرسنل

فعالیت های اعضای هیئت مدیره:

 • عضو هیئت علمی دانشگاه ها
 • عضو سازمان نظام مهندسی
 • عضو انجمن علمی انرژی خورشیدی ایران
 • عضو انجمن علمی انرژی باد
 •  عضو انجمن انرژی ایران.
 • عضو گروه سیاست گذاری شرکت های خدمات انرژی کشور
 •  عضو کمیته بومی سازی و انتقال فن آوری صنعت باد کشور
 • عضو خانه مدیران مدیریت صنعتی
 • عضو انجمن منابع انسانی
 •  عضو انجمن بهبود مستمر

وفعالیت های پژوهشی و آموزشی در زمینه انرژی های تجدید پذیر، تعیین پتانسیل انرژی بادی ، مطالعات مرتبط با انرژی ، محیط زیست ، مدیریت انرژی و ذخیره سازی انرژی.

مدارک تحصیلی اعضای هیئت مدیره:

 1. کارشناسی ارشد مهندسی انرژی / زمینه تحقیقات در دوره دکتری انرژی های تجدید پذیر (سلول خورشیدی لایه نازک).
 2. کارشناسی ارشد مهندسی انرژی/ زمینه تحقیقاتی در دوره دکتری تخصصی مهندسی انرژی – انتقال حرارت در جریان های گازی
 3. کارشناسی ارشد فیزیک حالت جامد/ زمینه تحقیقاتی دکترای تخصصی مهندسی مکانیک گرایش مواد دانشگاه فنی آلمان
 4. کارشناسی ارشد MBA مدیریت منابع انسانی/دانشجوی دوره دکترای تخصصی مدیریت منابع انسانی