کنترل هوشمند چیلر تراکمی، پمپ های موتورخانه و بویلر ها

با کنترل هوشمند بویلرها در زمستان و چیلرها در تابستان و استفاده از اینورتر برای کنترل مصرف برق پمپ ها ضمن جلوگیری از استهلاک تجهیزات موتورخانه باعث کاهش مصرق برق مصرفی خواهد شد.