دوره آموزشی برق خورشیدی فتوولتائیک و نرم افزار های طراحی :

با ارائه‎ گواهینامه از طرف انجمن علمی انرژی خورشیدی نمایندگی استان البرز

محل ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر: دفتر شرکت یلدای سهند

محل تشکیل کلاس: دانشگاه جامع علمی- کاربردی قند کرج

تخفیف :

اعضای انجمن علمی انرژی خورشیدی واعضای اتحادیه انجمن های انرژی

دانشجویان دانشگاه ها

ثبت نام گروهی

 

مطالب

انرژی های نو ( مفاهیم- آمار )

انرژی خورشیدی ( کاربردها )

انرژی خورشیدی ( حرارتی – فتوولتائیک )

فتوولتائیک ( کاربردها- سیستم های مختلف – آمار استفاده )

سلول های خورشیدی ( فیزیک – انواع – نحوه کارکرد – مشخصات )

۲ساعت

باطری ( کارکرد – انواع – مشخصات – منحنی شارژ و دشارژ )

شارژ کنترلر ( نحوه کارکرد- انواع – مشخصات )

اینورتر (نحوه کارکرد- انواع – مشخصات )

اتصالات الکتریکی

۲ساعت

طراحی یک سیستم نمونه ( تخمین مصرف کننده ها– طراحی اجزای سیستم برای شرایط مختلف) با نرم افزار PVSYST

۲ ساعت

طراحی با نرم افزار PVSYSTبرای کاربرد در سیستم های پیچیده فتوولتائیک

متصل به شبکه ، منفصل از شبکه و پمپ های خورشیدی

۱۰ ساعت

آشنایی عملی با هر یک از تجهیزات مورد نیاز سیستم فتوولتائیک

۲ ساعت

اتصال و راه اندازی یک سیستم کامل فتوولتائیک نمونه

۲ ساعت